Geleceğin Yıldızları Vakfı

Geleceğin Yıldızları Vakfı

Kamp yoluyla yaşamlara dokunmak !

Geleceğin Yıldızları kurucuları, yöneticileri ve çalışanları okul dışı eğitimin, maceranın, kısaca kampın hayatı zenginleştirme -hatta değiştirme- gücünü bilen ve bizzat yaşayan kişiler. Bu nedenle, çok daha fazla çocuk ve gencin hayatına dokunabilmek ortak hedef...

Ekonomik imkanları sınırlı, küçük bir kuruluş olmasına rağmen, Geleceğin Yıldızları, ilk yılından bu yana maddi imkanları yetmeyen ailelerin çocuklarını da oluşturduğu burs havuzu sayesinde faaliyetlerinden yararlandırmak için çaba harcadı; hala da buna devam ediyor...

Bu çabaların daha geniş kapsamlı, daha planlı, programlı biçimde yürütülebilmesi ve çok daha fazla çocuk ve gencin hayatına dokunabilmek amacıyla bir vakıf kurulmasına karar verildi. 

Geleceğin Yıldızları faaliyetlerinden her yıl ayrılacak bir pay ve çeşitli şekillerde sağlanacak fonlar, Geleceğin Yıldızları velileri, mezunları ve koçları arasından kişilerce oluşturulacak mütevelli üyelerince belirlenecek kriterler çerçevesinde, ekonomik imkanları kısıtlı gençlerin yurt içi ve yurt dışındaki okul dışı eğitim programlarından yararlanabilmeleri için kullanılacak.

Vizyonu ve kuruluş yol haritası için çalışmaların başladığı Geleceğin Yıldızları Vakfı'nın faaliyete geçmesi için 2023 yılı hedef olarak belirlenmişti. 2020 yılında yaşanan Covid19 pandemisinin olumsuz etkisi nedeniyle bu tarih 2025 olarak revize edildi.

Bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça, düzenli olarak Geleceğin Yıldızları web sitesinden paylaşılacaktır.

 

BU SAYFAYI PAYLAŞ
DESIGN + DEVELOPMENT Adaptice